Strona Główna

Trening siłowy pomaga zmniejszyć degeneracyjne zmiany w mózgu

To, że ćwiczenia są dobre nie tylko dla naszego ciała ale i dla umysłu wiemy już od bardzo dawna. Mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch pisał filozof Tales z Miletu 2500 lat temu. Jednak większość badań dotyczących ćwiczeń i zdrowia mózgu koncentrowała się na skutkach biegania, chodzenia lub innych lekkich aktywności aerobowych.

Jednak badanie opublikowane niedawno w Journal of American Geriatrics Society rzuca nowe świtało na tą starą i dobrze znaną zasadę. Eksperyment sugeruje, że trening SIŁOWY/KULTURYSTYCZNY spowolnia związane z wiekiem degeneracje i zmniejszenie się niektórych części mózgu (demencje starcze).

Nasze mózgi są oczywiście organami niezwykle elastycznymi i dynamicznymi. Stale się przebudowują i naprawiają ale podobnie jak reszta naszego ciała, pozostają podatne na upływ czasu. Wiele badań neurologicznych pokazuje, że już od ok 30-35 roku życia, u większości z nas
zaczynają rozwijać sie zmiany degeneracyjne i zmniejszanie się objętości tzw. substancji białej naszych mózgów, czyli masy połączeń i neronów odpowiedzialnych za procesy poznawcze, myślenie i przekazywanie informacji.

Zmiany te są zazwyczaj bezobjawowe, bo dzięki ogromnej elastyczności naszych mózgów, na początku zupełnie ich nie odczuwamy. Możemy je zauważyć tylko jeżeli wykonamy "skan" mózgu. Jednak zmiany te, z biegiem lat się powiększają a substancja biała (neurony) w naszych mózgach coraz bardziej kurczy.

Niestety, w miarę upływu lat zaczyna to dramatycznie pogarszać nasze zdolności intelektualne i ogólnie myślenie. Badania a nawet zwykła obserwacja pokazuje, że w większości ludzie starsi mają widocznie gorsze zdolności poznawcze i intelektualne właśnie z tego powodu.

Do tej pory pojawiały się badania sugerujące, że regularne, umiarkowane ćwiczenia aerobowe, takie jak np. chodzenie, mogą spowolnić degeneracje struktury neuronów. Jednak Teresa Liu-Ambrose, (professor of physical therapy and director of the Aging, Mobility, and Cognitive
Neuroscience Laboratory at the University of British Columbia in Vancouver),  zainteresowała się w szczególności treningiem siłowym, ponieważ trening siłowy wzmacnia i buduje mięśnie czyli białko czyli materiał z którego również zbudowane są neurony. Co więcej, podobnie, nasze
mięśnie, nasze mózgi, mają tendencję do kurczenia się z wiekiem.
Może więc procesy te są ze sobą jakoś powiązane? jeśli tak - prof. Liu-Ambrose pomyślała, że trening siłowy, rozwijający i budujący mięśnie, może potencjalnie zatrzymać lub wyraźnie spowolnić proces starzenia sie mózgu.
(podobnie jak trening siłowy mięśni zapobiega ich degeneracji i kurczeniu się)

Aby przetestować ten pomysł, ona i jej koledzy zwrócili się do dużej grupy ogólnie zdrowych kobiet u których skanowanie wykazało pierwsze istniejące uszkodzenia tkanki białej. Naukowcy następnie losowo przypisali je do jednej z trzech grup.
Pierwsza grupa przechodziła program treningu siłowego raz w tygodniu.
Druga grupa taki sam trening ale dwa razy w tygodniu.
Trzecia grupa, kontrolna rozpoczęła dwa razy w tygodniu tryb treningu rozciągania się i równowagi.

Wszystkie grupy trenowały przez jeden rok.
Po upływie tego czasu ich mózgi zostały ponownie skanowane. Wyniki eksperymentu pokazały wyraźnie, że kobiety trenujące siłowo/kulturystycznie dwa razy w tygodniu, wykazywały znacznie mniejsze ubytki i skurczenie się masy białej. Lepiej się poruszały, miały dużo mniejsze ubytki w procesach poznawczych.

Obecnie trwają badania mające dokładnie wyjaśnić mechanizm tego zjawiska. Prof. Liu-Ambrose uważa, że wzmocnione mięśnie uwalniają substancje, które migrują do mózgu i stymulują tam korzystne zmiany.
Link do badania: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26456233

Wnioski
Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że trening siłowy korzystnie zmienia strukturę mózgu, ale należy osiągnąć choćby minimalny próg wysiłku/zmęczenia - mówi prof. Liu-Ambrose.
"Zwiedzanie siłowni raz w tygodniu jest niestety niewystarczające. Ale dwa razy w tygodniu może
już pomóc".

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszamy na specjalistyczne treningi siłowe. Znamy się na rzeczy.

Dominik Frajberg
zespół Modelewski.p ©l