Strona Główna

Super User

Punkt docelowy, gdzie chcesz być, co chcesz uzyskać.

Ustalanie celów to pierwszy i podstawowy etap naszej pracy. Skupimy się na wspólnym określeniu mierzalnego, konkretnego i realnego celu jaki chcesz osiągnąć. 

Wspólnie postawiamy cele długo i krótkoterminowe oraz określimy po czym poznasz i jak zmierzysz to, czy cel został osiągnięty (waga, wytrzymałość, kondycja, zawartość tkanki tuszowej/mięśniowej, samopoczucie, czy poprawa wyników diagnostycznych)

Na tym etapie, będziemy chcieli poznać też historię Twojej dotychczasowej pracy, czyli co do tej pory zrobiłeś, żeby osiągnąć swoje cele? co się udawało a co nie i co Twoim zdaniem było tego przyczyną. Poza tym, co będzie Ci pomagało a co może przeszkadzać w osiągnięciu celu (np. praca, nauka czy rodzina)

Kategoria: